top of page

Vi leier utstallplasser til kr 2700,- per mnd.

.

Dette inkluderer:

 

Store beiter med skur og tilgang til å sette opp varmebøtte. 

Store salrom

3-4 foringer h​ver dag.

Høy inntil 6-10 Kg per dag.

Vi har en ridebane på 20X40

Fine turmuligheter både  skog og også lange flotte grus veier. 

.

Er du interessert ta kontakt med oss 

bottom of page